Dien dan rao vat

Quận 10 Thay màn hình mặt kính zenfone bảo hành 1 tháng tại Nam Việt

Thảo luận trong 'DỊCH VỤ - SỬA CHỮA - CÀI ĐẶT' bắt đầu bởi fukaka1239, 9/1/18.

 1. fukaka1239 New Member

  Sử dụng linh kiện chính hãng, nhập mới 100%

  Thời gian thay sửa nhanh chóng, cam kết lấy ngay trong ngày


  Giá thay màn hình mặt kính Asus Zenfone tại Nam Viet-mobile


  BẢO HÀNH 1 THÁNG - khách lẻ vui lòng cộng thêm công tháo ráp


  Ép kính Google Nexus 7 (2012) : 350 vnd màn hình bộ 600k


  Ép kính Google Nexus 7 (2013): 500 vnd màn hình bộ 800k


  Ép kính Zenfone 2 ZE551ML/ZE550/ZOOAD : 250 vnd màn hình bộ 550k


  Ép kính Zenfone 2 ZE550ZL/ZOO8D : 250 vnd màn hình bộ 550k


  Ép kính Zenfone 2 ZE500CL/ZOOD : 300 vnd màn hình bộ 600k


  Ép kính Zenfone 2 ZE500CL/ZOOD,ZOOLD : 250 vnd màn hình bộ 600k


  Ép kính Zenfone 2 Laser 5.5 inch / ZE550KL : 300 vnd màn hình bộ 600k


  Ép kính Zenfone 2 Laser 6 inch / ZE601KL : call màn hình bộ 600k


  Ép kính zenfone 2 / ZE500KL / Z00RD : 300vnd màn hình bộ 650k


  Ép kính Zenfone max / ZC550KL : 300 vnd màn hình bộ 600k


  Ép kính Zenfone 3 5.2 Z01DB : 300 vnd màn hình bộ call


  Ép kính Zenfone 3 5.5 : 300 vnd màn hình bộ 550k


  Ép kính Zenfone 3 selfie : 300 vnd màn hình bộ 550k


  Ép kính Zenfone 3 max Z502CL : 300 vnd màn hình bộ 600k


  Ép kính Zenfone 4 TOOL: 250 vnd màn hình bộ 400k


  Ép kính Zenfone 4.5 /A450/TOOQ : 250 vnd màn hình bộ 500k


  Ép kính Zenfone 5 /TOOJ : 200 vnd màn hình bộ 500k


  Ép kính Zenfone 5 lite /A502CG : 250 vnd màn hình bộ700k


  Ép kính Zenfone 6 A601 / TOOG : 250 vnd màn hình bộ 600k


  Ép kính Nexus 5: 350 vnd màn hình bộcall


  Ép kính Zenfone C Z007 /ZC451CG 4.5 : 300 vnd màn hình bộ 450k


  Ép kính zenpad C 7.0 /(p01y) Z170CG kinh : 300 vnd màn hình bộ 700k


  Ép kính zenpad C 7.0 /(p01v) Z370CG kinh : 300 vnd màn hình bộ 800k


  Ép kính Zenfone C 7.0 / Z380CG kinh : call màn hình bộ 1100k


  Ép kính Zenfone C 7.0 / Z237CG kinh : call màn hình bộ 700k


  Ép kính zenpad c 7.0 / Z270CG kính : call màn hình bộ 750k


  Ép kính Zenfone go /ZC451TG : 300 vnd màn hình bộ 600k


  Ép kính Zenfone go /Z00VD / ZC500TG : 300 vnd màn hình bộ 600k


  Ép kính Zenfone Selfie /ZD551KL/ZE51KL/Z00ud : 350 vnd màn hình bộ 650k


  Ép kính Zenfone MAX / ZC550KL : 300 vnd màn hình bộ 600k


  Ép kính K012 : 350 vnd màn hình bộ 600k


  Ép kính K00B / ME173 : 400 vnd màn hình bộ950k


  Ép kính K00F / ME102A : 400 vnd màn hình bộcall


  Ép kính Asus fonepad 7 K00E : 400 vnd màn hình bộ 950k


  Ép kính ME KG/ K00Z,K00S ME175: 400 vnd màn hình bộ900k


  Ép kính Asus fonepad K004/ ME371 : 400 vnd màn hình bộ800k


  Ép kính MEMOPAD 7/ME176: 500 vnd màn hình bộcall


  Ép kính ME370T: 500 vnd màn hình bộcall


  Ép kính ME560 fonepad Note6 : 600 vnd màn hình bộcall


  Ép kính T100/DK002H/DK003H : 600 vnd màn hình bộcall


  Ép kính TF101 :450 vnd màn hình bộcall


  Ép kính TF201 : 500 vnd màn hình bộcall


  Ép kính TF300 : 600 vnd màn hình bộcall


  Ép kính TF600 : 600 vnd màn hình bộcall


  Ép kính TF700 : 600 vnd màn hình bộcall


  Ép kính TF810 :600 vnd màn hình bộcall


  Ép kính Memo pad/ME171 : 550 vnd màn hình bộcall


  Ép kính Memo pad/ME172 : 400 vnd màn hình bộ950k


  Ép kính Memo pad HD /ME173/K00B : 400 vnd màn hình bộcall


  Ép kính Memo pad 8 /ME180/K00L/K016 : 400 vnd màn hình bộ1100k


  Ép kính Memo pad 10 /ME103: 450 vnd màn hình bộcall


  Ép kính Asus fonepad K004 : 400 vnd màn hình bộcall


  Bảng giá sỉ thay bin cho cữa hàng và đại lý


  Thay pin Google Nexus 7 (2012) : 170k


  Thay pin Google Nexus 7 (2013): 150k


  Thay pin Zenfone 2 ZE551ML/ZE550/ZOOAD : 150k


  Thay pin Zenfone 2 ZE550ZL/ZOO8D : 150k


  Thấy pinZenfone 2ZE500CL/ZOOD: 150k


  Thấy pinZenfone 2ZE500CL/ZOOD,ZOOLD: 150k


  Thay pin Zenfone 2 Laser 5.5 inch / ZE550KL : 150k


  Thay pin Zenfone 2 Laser 6 inch / ZE601KL : call


  Thay pin zenfone 2 / ZE500KL / Z00RD : 150k


  Thay pin Zenfone max / ZC550KL : 150k


  Thay pin Zenfone 3 5.2 Z01DB : 150k


  Thay pin Zenfone 3 5.5 : 150k


  Thay pin Zenfone 3 selfie : 150k


  Thay pin Zenfone 3 max Z502CL : 200k


  Thay pin Zenfone 4 TOOL: 150k


  Thay pin Zenfone 4.5 /A450/TOOQ : 150k


  Thay pin Zenfone 5 /TOOJ : 150k


  Thay pin Zenfone 5 lite /A502CG : 150k


  Thay pin Zenfone 6 A601 / TOOG : 150k


  Thấy pinNexus 5: 150k


  Thay pin Zenfone C Z007 /ZC451CG 4.5 : 160k


  Thay pin zenpad C 7.0 /(p01y) Z170CG kinh : 200k


  Thay pin zenpad C 7.0 /(p01v) Z370CG kinh :200k


  Thay pin Zenfone C 7.0 / Z380CG kinh : call


  Thay pin Zenfone C 7.0 / Z237CG kinh : call


  Thay pin zenpad c 7.0 / Z270CG kính : call


  Thay pin Zenfone go /ZC451TG : 150 vnd


  Thay pin Zenfone go /Z00VD / ZC500TG : 150k


  Thay pin Zenfone Selfie /ZD551KL/ZE51KL/Z00ud : 150k


  Thay pin Zenfone MAX / ZC550KL : 150k


  Thay pin K012 : 250k


  Giá thay vỏ nắp lưng zenfone cho cữa hàng và đại lý


  Thay vỏ nắp lưngGoogleNexus 7 (2012): 170k


  Thay vỏ nắp lưngGoogleNexus 7 (2013): 150k


  Thay vỏ nắp lưngZenfone 2ZE551ML/ZE550/ZOOAD: 150k


  Thay vỏ nắp lưngZenfone 2 ZE550ZL/ZOO8D: 150k


  Thay vỏ nắp lưngZenfone 2ZE500CL/ZOOD: 150k


  Thay vỏ nắp lưngZenfone 2ZE500CL/ZOOD,ZOOLD: 150k


  Thay vỏ nắp lưngZenfone 2Laser 5.5 inch / ZE550KL: 150k


  Thay vỏ nắp lưngZenfone 2 Laser 6 inch / ZE601KL: call


  Thay vỏ nắp lưngzenfone 2 / ZE500KL / Z00RD : 150k


  Thay vỏ nắp lưngZenfone max/ ZC550KL: 150k


  Thay vỏ nắp lưngZenfone 3 5.2 Z01DB: 150k


  Thay vỏ nắp lưngZenfone 3 5.5: 150k


  Thay vỏ nắp lưngZenfone 3 selfie: 150k


  Thay vỏ nắp lưngZenfone 3 max Z502CL: 200k


  Thay vỏ nắp lưngZenfone 4TOOL: 150k


  Thay vỏ nắp lưngZenfone4.5/A450/TOOQ: 150k


  Thay vỏ nắp lưngZenfone5 /TOOJ: 150k


  Thay vỏ nắp lưngZenfone 5 lite /A502CG: 150k


  Thay vỏ nắp lưngZenfone 6A601 / TOOG: 150k


  Thay vỏ nắp lưngNexus 5: 150k


  Thay vỏ nắp lưngZenfoneC Z007 /ZC451CG 4.5: 160k


  Thay vỏ nắp lưngzenpadC 7.0 /(p01y) Z170CG kinh: 200k


  Thay vỏ nắp lưngzenpadC 7.0 /(p01v) Z370CG kinh:150k


  Thay vỏ nắp lưngZenfoneC 7.0 / Z380CG kinh: call


  Thay vỏ nắp lưngZenfoneC 7.0 / Z237CG kinh: call


  Thay vỏ nắp lưngzenpadc 7.0 / Z270CG kính: call


  Thay vỏ nắp lưngZenfonego /ZC451TG: 150vnd


  Thay vỏ nắp lưngZenfonego /Z00VD / ZC500TG: 150k


  Thay vỏ nắp lưngZenfoneSelfie/ZD551KL/ZE51KL/Z00ud: 150k


  Thay vỏ nắp lưngZenfoneMAX / ZC550KL: 150k


  Thay vỏ nắp lưngK012: 150k  LINH KIỆN NAM VIỆT IPHONE

  – Đ/c 1 : 382 Đường 3/2, Phường 12, Quận 10, TPHCMĐT zalo : 0906.408.738 – Mr. Kiệt
  nhân viên bán hàng: 0931.538.168…0937.90.20.99

  – Đ/c 2 : 651 Hậu Giang, Phường 12, Quận 6, TPHCMĐT:0902.986.836 … 0903.766.902 – Mrs. Thảo


  http://iphonenamviet.vn/
  linhkiennamviet.vn
  pingiasi.com/
  thayepkinhnamviet.com/
 2. linhoen12

  linhoen12 Member

  Nến thơm Thần Tài - Phật Thủ - Hoa Sen
  Thắp Sáng Tài Vận - May Mắn Cả Năm
  Năm Mậu Tuất sắp đến, Ban thờ nên có một cặp Nến Phật Thủ phong thủy, một cặp nến Thần Tài Hoa Sen không chỉ hoàn thiện ngũ hành âm dương mà còn mang đến không khí Tết ấm cúng, cầu chúc một năm may mắn, phát tài.
  Sản Phẩm:
  Trọng lượng:
  Hoa Sen Thần Tài: 1kg/bộ (Giá 250k)
  Phật thủ: 1,4kg/cặp (Giá 230k)
  Hoa Sen: 1kg/cặp (Giá 160k)
  Nến có thời gian cháy khoảng 60-72h(tương đương khoảng 3 ngày)
  Khi thắp nến tỏa mùi thơm giống mùi hương Phật thủ
  Tim nến được làm từ sợi bông tự nhiên không có chì và không độc hại
  Có giá sĩ > 5 cặp
  Liên hệ: 0902.363.000
  Facebook: https://www.facebook.com/dochungtet/
  Shopee: https://shopee.vn/Nến-Thần-Tài-Hoa-Sen-Phật-Thủ-i.13352045.819526963
  Địa chỉ: 97/101 Trần Hưng Đạo P6 Q5 HCM

  [​IMG][​IMG][​IMG][​IMG][​IMG][​IMG][​IMG]

Chia sẻ trang này